Korpa
 ()
Balaž Varga

poslovođa objekta
Takata Safety Systems d.o.o.

„Naše preduzeće je odlučilo krajem 2013. godine da će u Mađarskoj sagraditi najveću i ujedno najmoderniju fabriku na 60.000 m2 gde radi oko 650 radnika. metaloBox je ponudio po propisima visokokvalitetne garderobne ormane, za ugodnost i zadovoljstvo korisnika, koji se ujedno savršeno uklapaju u moderan izgled naše zgrade.”