Korpa
 ()
Anita Koltin

referent nabavke
Siemens d.o.o.

„Uz stalno širenje proizvodnje i povećanje broja radnika, javila se i potreba za kupovinom metalnih garderobnih ormana, kao i potreba za opremanjem dela kantine u novom delu pogona. Sa firmom metaloBox smo i pre sarađivali, tako da nije bilo sumnje da će za naše potrebe, i ovoga puta, dati korektne uslove za najviši kvalitet. Profesionalan pristup poslu, stručnost i pre svega kvalitetni proizvodi su nas u potpunosti ubedili da smo u metaloBox-u našli pravog partnera."