Korpa
 ()
Hajnalka Farkas

HR menadžer
Magnetec d.o.o.

„Od 2008. godine kupujemo metaloBox® proizvode. Kada smo trebali opremati naše prostorije, nije se postavljalo pitanje od koga ćemo nabaviti nameštaj. Zidovi još nisu postojali, ali smo već imali planove u vezi sa uređenjem prostora. Nakon konstantnog kontakta i usaglašavanja, naručili smo garderobne ormane sa pregradama i opremu za trpezariju, koje naše osoblje koristi u smenama. Naši zaposleni se mogu hraniti u prelepim i civilizovanim uslovima.”