Korpa
 ()
Milena Janković

dipl.hem.
Kolubara - Universal d.o.o.

„U okviru procesa integracije naše fabrike u sistem Continentala iz Nemačke, početkom 2011. godine investirano je u novu laboratoriju. Opremanje prostorije laboratorijskim nameštajem (radni stolovi, garderobni ormani i ormani za dokumentaciju) poverili smo metaloBox-u kao isporučiocu proizvoda koji u svemu zadovoljava zahtevani nivo kvaliteta i usluga."