Korpa
 ()
Dr. Eva Timar

rukovodilac institucije
Gimnazije Kecskemet Janos Boliai

„Dugi niz godina, učenici Gimnazije Kecskemet Janos Boliai iznajmljivali su ormariće iz programa suliBox®, a onda smo, počevši od akademske 2015/2016 godine kupili metaloBox® ormariće. Ovi ormarići su vrlo popularni kod učenika. Pošto smo počeli da koristimo dragocene ormariće sa katanacima sa brojevima, škola je mnogo urednija, i naravno, ne smemo zaboraviti njihovu važnu ulogu u očuvanju dragocenosti učenika. Obojena vrata daju jedinstvenu atmosferu hodnicima zgrade.”