Korpa
 ()
Mihalj Kiš

direktor
Sportska osnovna škola Đula Grošič

„U sportskoj osnovnoj školi Grošič Đula ormane koriste đaci iz viših razreda. Poručili smo ormane sa sistemom Glavnog ključa, jer smo smatrali da su đaci iz viših razreda dovoljno zreli i da neće izgubiti ključeve. Maksimalno smo zadovoljni sa ovim sistemom zaključavanja jer ovako možemo otvoriti i odeljak učenika koji je ipak zaboravio ili izgubio ključ. Imali smo više takvih primera i svaki put nam sistem iznova dokazuje da smo dobro odlučili. Sa dobrom i iskrenom namerom preporučujemo metaloBox ormane sa sistemom glavnog ključa.”