Korpa
 ()
Mihalj Krampek

zamenik tehničkog direktora
Banja „Granit”

„Za svlačionice banje ”Granit” 1998. godine smo među prvima kupili garderobne ormane od metaloBox-a. U proteklih 13. godina metaloBox nam je pomogao u osposobljavanju i renoviranju svlačionica i od njih smo ponovo kupili ormane. U 2010. godini smo, pri primopredaji prijemne zgrade, svlačionice opremili sa metaloBox garderobnim ormanima, koji su već imali elektronske brave. Zadovoljni smo kvalitetom ormana, nivoom usluge, isporukom i preciznom instalacijom.”