Korpa
 ()
Zdenka Pervanje Podobnik

grafičar
Etiketa d.o.o.

„Imali smo vrlo malo prostora na raspolaganju, pa smo tražili najbolje rešenje za optimalno i savremeno uređenje svlačionica. Ponudu kompanije metaloBox smo smatrali najboljom, zato što su ponudili usluge koje ostale kompanije nisu. Brza i efikasna usluga, administracija i stručno osoblje su nas ubedili da smo na dobroj adresi. Pored svega toga naše korišćene ormane su odneli i cenu tih ormana uračunali u cenu novih. Za svaki naš problem našli su kvalitetno rešenje."