Korpa
 ()
Reka Raković

HR koordinator
Emerson Process Management d.o.o.

„2007.g. smo napravili trpezariju za zaposlene. Od metaloBox- a smo kupili opremu za ručavanje. Garnituru smo ukombinovali sa postojećim ormanima uz pomoć našeg dizajnera. Krajnji rezultat je veoma lepa i ekonomična trpezarija.”