Korpa
 ()
Magdalena Sebok

tehnički direktor
Eispro d.o.o.

„Za zidne ormariće smo se odlučili zbog potrebe da naši radnici odlažu svoje lične stvari od vrednosti na sigurno mesto. Zbog obaveze ispunjavanja HACCP standarda morali smo da ih odvojimo od svlačionica. Ovi BOX ormarići bili su idealno rešenje, jer praktičnost ormarića nam je omogućila da ih smestimo u prostoru između svlačionica i pogona i na taj način zadovoljimo potrebne uslove. Ormarići su vrlo jednostavni za upotrebu, a u metaloBox u smo, kao kupci, našli veliku podršku."