Korpa
 ()
Beata Bodnar

HSE koordinator
Eagle Ottawa d.o.o.

„Tražili smo rešenje sa kojim bismo, na odgovarajući način, obezbedili uredno odlaganje garderobe i cipela za naše radnike. Na osnovu ovih zahteva metaloBox tim nam je preporučio pravi tip garderobnih ormana za naše potrebe, a koje i dan danas koristimo. Bio je to odličan izbor.”