Korpa
 ()
Silvija Ujvari

viši poslovođa
Čeri d.o.o. - Kupalište Đemant

„Većina naših gostiju su porodice sa decom kojima je lakoća korišćenja brava važna stvar. Od porodica smo u više navrata dobijali zahteve da na jednom mestu dobiju ormane, ako je moguće, u blizini kabine za presvlačenje. Sistem metaloBox ključeva nam je za mnogo problema ponudio rešenje koje kod elektronskih brava nismo mogli otkloniti. Sistem Glavnog ključa ispunjava sve naše zahteve. Lake za korišćenje i u najvećoj gužvi, a pohvale gostiju su uvek pozitivne.”