Korpa
 ()
Ferenc Šipoš

nabavna služba
BorgWarner Turbo Systems d.o.o.

„Naša kompanija od 2001.godine kupuje garderobne ormane od metaloBox-a. Zbog skučenih svlačionica, a usled stalnog povećanja broja radnika odlučili smo se za ormane sa "Z" vratima. Uz garderobne ormane poručili smo i klupe što nam je olakšalo presvlačenje. Brave funkcionišu po sistemu glavnog ključa, što znači, ako radnik izgubi ključ od svog pretinca, brzo i lako ga možemo otvariti sa glavnim ključem. metaloBox proizvode godinama koristimo i zbog toga ga, sa sigurnošću, drugima preporučujemo."