Hajnalka Farkas

HR menadžer
Magnetec d.o.o.

„Od 2008. godine kupujemo metaloBox proizvode. Kada smo trebali opremati naše prostorije, nije se postavljalo pitanje od koga ćemo nabaviti nameštaj. Zidovi još nisu postojali, ali smo već imali planove u vezi sa uređenjem prostora. Nakon konstantnog kontakta i usaglašavanja, naručili smo garderobne ormane sa pregradama i opremu za trpezariju, koje naše osoblje koristi u smenama. Naši zaposleni se mogu hraniti u prelepim i civilizovanim uslovima.”